Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
o zakładzie

SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU

 

ul. Komeńskiego 35

82-300 Elbląg

sekretariat (055) 239 44 02, fax (055) 239 45 77
email: sekretariat.ess@elblag.com.pl
http://www.szpitalmiejski.elblag.pl

KRS: 0000394336
REGON: 281098840
NIP: 578-310-44-67
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000025865

Misja szpitala:

TRADYCJA, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
– NASZYM PACJENTOM

 

 1. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • uchwały Nr XVII/336/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu;
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 • statutu z dnia 23 czerwca 2016 r. z późn. zm.;
 • innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

 1. Szpital posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Elbląg.
 3. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
 1. Elbląg ul. J.A. Komeńskiego 35,
 2. Elbląg ul. S. Żeromskiego 22.
 1. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje Prezydent Miasta Elbląg oraz uprawnione do tego podmioty.

 

Cele i zadania Szpitala określa statut oraz regulamin organizacyjny.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 363
Wprowadzony przez: Ireneusz Kilarski
Data opublikowania: 2019-05-30 18:32:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-30 18:34:35 Ireneusz Kilarski
Publikacja artykułu