Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

      Co to jest?
Forma prawna
 1. Forma prawna
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, posiadający osobowość prawną.

 

 1. Podstawy prawne funkcjonowania
   

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

 • Uchwały Nr V/98/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu;

 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 152 poz.1223 z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);

 • innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
   

  • Statut Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1604
Wprowadzony przez: Ireneusz Kilarski
Data opublikowania: 2012-06-11 12:29:01