Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

      Co to jest?
Struktura organizacyjna
 1. W skład podmiotu leczniczego: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu wchodzą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego :

 1. Szpital Miejski, w którego skład wchodzą jednostki organizacyjne:

  1. Szpital Miejski,

 2. Przychodnia Szpitala Miejskiego, w której skład wchodzi jednostka organizacyjna:

  1. Przychodnia Szpitala Miejskiego,

  2. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.

 1. Komórki organizacyjne jednostki organizacyjnej Szpital Miejski:

1) oddziały szpitala: 

 1. anestezjologii i intensywnej terapii, 

 2. chorób wewnętrznych, 

 3. rehabilitacji kardiologicznej, 

 4. rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, 

 5. chirurgii ogólnej i onkologicznej, 

 6.      okulistyczny, 

 7. otolaryngologiczny, 

 8. psychiatryczny, 

 9. detoksykacji,

 10. pediatryczny z pododdziałem endokrynologicznym,

 11. chirurgii dziecięcej,

 12. położniczo – ginekologiczny z pododdziałem neonatologicznym,

 13. chorób zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym,

 14. chirurgii urazowo – ortopedycznej z pododdziałem chirurgii ręki,

 15. chorób płuc,

2) blok operacyjny; 

3) centralna sterylizatornia; 

4) apteka szpitalna; 

5) izba przyjęć; 

 1. Komórki organizacyjne jednostki organizacyjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:

 1. pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 

 2. punkt pobrań materiałów do badań, 

 3. pracownia immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi,

 4. pracownia diagnostyki mikrobiologicznej. 

 1. Komórki organizacyjne jednostki organizacyjnej Zakład Opiekuńczo - Leczniczy:

 1. zakład opiekuńczo – leczniczy.

 1. Komórki organizacyjne jednostki organizacyjnej Przychodnia Szpitala Miejskiego: 

 1. ośrodek rehabilitacji dziennej; 

 2. oddział dzienny zaburzeń nerwicowych; 

 3. oddział dzienny psychiatryczny;

 4. zespół leczenia środowiskowego;

 5. zakład diagnostyki obrazowej: 

 1. pracownia USG, 

 2. pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, 

 3. pracownia tomografii komputerowej; 

 4. pracownia mammograficzna;

 1. pracownia diagnostyki kardiologicznej; 

 2. pracownia echokardiografii; 

 3. pracownia endoskopii; 

 4. pracownia endoskopii dla dzieci;

 5. pracownia densytometryczna;

 6. pracownia spirometryczna;

 7. pracownia EEG;

 8. szkoła rodzenia;

 9. zakład rehabilitacji, w tym: 

 1. pracownia fizykoterapii, 

 2. pracownia kinezyterapii, 

 3. pracownia hydroterapii, 

 4. pracownia masażu leczniczego; 

 1. poradnie specjalistyczne: 

 1. kardiologiczna, 

 2. dermatologiczna, 

 3. neurologiczna, 

 4. pulmonologiczna, 

 5. położniczo - ginekologiczna, 

 6. chirurgii ogólnej, 

 7. chirurgii onkologicznej,

 8. chirurgii urazowo- ortopedycznej, 

 9. okulistyczna, 

 10. otolaryngologiczna, 

 11. logopedyczna, 

 12. zdrowia psychicznego, 

 13. psychologiczna, 

 14. leczenia nerwic,

 15. medycyny pracy,

 16. medycyny sportowej,

 17. chorób zakaźnych,

 18. neonatologiczna,

 19. ryzyka okołoporodowego,

 1. inne komórki organizacyjne działalności medycznej, w tym:

 1. gabinety diagnostyczno- zabiegowe.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1767
Wprowadzony przez: Ireneusz Kilarski
Data opublikowania: 2012-06-19 12:03:11